WP7113SF6C

Kingbright
604-WP7113SF6C

WP7113SF6C

제조업체:

설명:
적외선 이미터 INFRA-RED WATER CLR

ECAD 모델:
무료 라이브러리 로더를 다운로드하여 이 파일을 ECAD 도구용으로 변환하십시오. ECAD 모델에 대해 자세히 알아보기

재고 상태: 283

재고:

283 즉시 배송 가능

공장 리드 타임:

8 주 표시된 것보다 많은 수량에 대한 추정 공장 생산 시간입니다.
 
최소: 1   배수: 1

₩-
₩-

가격 (KRW)

수량 단가
합계
₩1,322 ₩1,322
₩864.7 ₩8,647
₩566.6 ₩56,660
₩446.5 ₩446,500
₩426.3 ₩852,600
제품 속성 속성 값
Kingbright
제품 카테고리: 적외선 이미터
RoHS:  세부 정보
Through Hole
860 nm
40 mW/sr
20 deg
20 mA
1.6 V
100 mW
- 40 C
+ 85 C
T-1 3/4 (5 mm)
Bulk
브랜드: Kingbright
높이: 8.6 mm
조명 색상: Infrared
길이: 5.9 mm
렌즈 치수: 5 mm
렌즈 형태: Dome
제품 유형: IR Emitters (IR LEDs)
팩토리 팩 수량: 1000
하위 범주: Infrared Data Communications
보기 각도: 20 deg
Vr - 역 전압: 5 V
너비: 5 mm
단위 중량: 319.782 mg
CNHTS:
8541410000
CAHTS:
8541400010
USHTS:
8541410000
JPHTS:
8541400103
TARIC:
8541401000
MXHTS:
8541410100
BRHTS:
85414011
ECCN:
EAR99
이미지 설명
TE Connectivity CONSMB002-G
RF 커넥터 / 동축 커넥터 SMB Connector Jack, Male Pin 50Ohm Through Hole, Right Angle Solder
Bourns SRP1038AA-470M
파워 인덕터 - SMD Ind,11x10x3.8mm,47uH+/-20%,3.5A,Shd,SMD
Diodes Incorporated AL8843QSP-13
LED 조명 드라이버 40V 3A STEP-DOWN LED DRIVER, AEC-Q100
Toshiba SSM3J334R,LF
MOSFET P-Ch U-MOSVI FET ID -4A -30VDSS 280pF
Infineon IRFZ44NPBF
MOSFET MOSFT 55V 49A 17.5mOhm 42nC
Infineon IRF4905PBF
MOSFET MOSFT PCh -55V -74A 20mOhm 120nC
STMicroelectronics NUCLEO-G474RE
개발 보드 및 키트 - ARM STM32 Nucleo-64 development board STM32G474RE MCU, supports Arduino & ST morpho
Vishay SI2333CDS-T1-E3
MOSFET 12V 5.1A 2.5W 35mohm @ 4.5V
Vishay SSB44HE3_A/I
쇼트키 다이오드 및 정류기 4A,40V,SM Schottky Rect
STMicroelectronics 1N5819
쇼트키 다이오드 및 정류기 Vr/40V Io/1A AMMO