641-51R

Dialight
645-641-51R

641-51R

제조업체:

설명:
트래픽 및 자동차 OVAL VERTICAL REAR S

구매 가능 정보

재고:

재고 없음

공장 리드 타임:

 
최소: 1   배수: 1

₩-
₩-
본 제품의 배송비는 무료

가격 (KRW)

수량 단가
합계
₩69,433 ₩69,433
₩54,243.3 ₩542,433
₩52,530.1 ₩1,313,253
₩51,531.8 ₩5,153,180
제품 속성 속성 값
Dialight
제품 카테고리: 트래픽 및 자동차
RoHS: N
Bus / Heavy Duty Vehicle Signal Lights
Red
12 V, 24 V
Bulk
브랜드: Dialight
제품 유형: Traffic & Automotive Lighting
팩토리 팩 수량: 1
하위 범주: LED Indication

CNHTS:
8541410000
CAHTS:
8541400010
USHTS:
8541410000
JPHTS:
8541400103
TARIC:
8541401000
MXHTS:
8541410100
BRHTS:
85414011
ECCN:
EAR99